Vezi lista cu ariile protejate si siturile Natura 2000 din Romania.